Preise

     
   

WINTER 2023 / 2024

 

FW

Personen

SKI-MAGIC

SKI-CLASSIC

 
23.12.23 - 06.01.24
20.01 - 06.04.24

23.11 - 23.12.23
06.01 - 20.01.24
06.04 - 01.05.24

 

TYPE A

4-6

ab 192,00 €

ab 148,00 €

TYPE B

6-8

ab 280,00 €

ab 225,00 €