Preise

WINTER 2019 / 2020

FW

Personen

SKI-MAGIC

SKI-CLASSIC

21.12 - 06.01.20
18.01 - 03.04.20

28.11 - 20.12.19
07.01 - 17.01.20
04.04 - 03.05.20

TYPE A

4-6

ab 175,00 €

ab 135,00 €

TYPE B

6-8

ab 255,00 €

ab 205,00 €