Preise

     
   

WINTER 2022 / 2023

 

FW

Personen

SKI-MAGIC

SKI-CLASSIC

 
24.12 - 09.04.23

24.11 - 23.12.22
10.04 - 01.05.23

 

TYPE A

4-6

ab 192,00 €

ab 148,00 €

TYPE B

6-8

ab 280,00 €

ab 225,00 €