Preise

WINTER 2018 / 2019

FW

Personen

SKI-MAGIC

SKI-CLASSIC

22.12 - 05.01.18
19.01 - 06.04.19

22.11 - 22.12.18
05.01 - 19.01.19
06.04 - 01.05.19

TYPE A

4-6

ab 175,00 €

ab 135,00 €

TYPE B

6-8

ab 255,00 €

ab 205,00 €